หจก. ซี.เอ.พรีเมียร์ เซ็นเตอร์
หมวดหมู่สินค้า
ให้บริการ ะออกแบบ ผลิต และติดตี้งงาน graphic signage ทุกประเภท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และเครื่องจักรที่ทันสมัย

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: หจก.
ชื่อบริษัท: ซี.เอ.พรีเมียร์ เซ็นเตอร์
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
สินค้า/บริการหลัก: ผลิตและติดตั้งป้ายชื่อาคาร, สำนักงาน ผลิตและติดตั้งป้ายชื่อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: -
ที่อยู่: 59/2 หมู่6 ซอยเพชรเกษม 51 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค กรุงเทพฯ
ไทย 10160
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: 51 - 100 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-8013731
เบอร์โทรสาร: 66-2-8013734
เว็บไซต์: http://www.capremiercenter.com
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 1995
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3102963549
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 59/2 หมู่6 ซอยเพชรเกษม 51 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค กรุงเทพฯ
ไทย 10160
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคเหนือตอนบน, ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคใต้ตอนบน, ภาคใต้ตอนล่าง
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: 50 - 100 ล้าน
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: -
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย